Onze oplossingen

  Totaaloplossing voor elektronisch patiëntenbeheer met eHealth-toepassingen
  Mediris Specialist is een totaaloplossing voor het beheer van het elektronisch patiëntendossier met geïntegreerde eHealth-functies (eHealthBox, Recip-e, eFact), een agendasysteem en een volledige opvolging van de erelonen.

  In het dossier worden alle contacten, actieve medicatie en voorgeschiedenis bijgehouden. Deze informatie kan toegevoegd worden in de communicatie naar andere zorgverleners. Inkomende berichten zoals verslagen en laboresultaten komen ook terecht in het dossier.
  Zo staat alle informatie over de patiënt op één plek.

  Het contact met de patiënt kan gestructureerd geregistreerd worden. Tijdens het contact is het mogelijk elektronische voorschriften te maken, nieuwe afspraken in te plannen, nomenclatuur (al dan niet met derdebetaler) toe te voegen en betalingen te registreren.

  Verder is het mogelijk om de volledige erelonen op te volgen en een overzicht te exporteren naar Excel of PDF. De opvolging van de derdebetalerprestaties loopt via Mediris eFact.
  Via het agendasysteem kunnen afspraken worden beheerd door de arts of door een onthaalmedewerker.

  Functies

  • Totaaloplossing voor elektronisch patiëntenbeheer
  • Altijd en overal beschikbaar (geen installatie)
  • Duidelijk overzicht van uw patiënten en uw contacten met uw patiënten
  • Uitgebreid patiëntendossier
  • Overzichtelijke registratie van een contact
  • Geïntegreerde functies voor het maken van medicatievoorschriften en een elektronische facturatie
  • Mogelijkheid om verslagen en labo’s te linken aan een patiëntendossier zodat u alle gegevens op één plek kan bewaren
  • Integratie met uw eHealthBox mogelijk
  • Volledige opvolging van erelonen
  • Opvolging van derdebetalerfacturatie via Mediris eFact
  • Agendasysteem
  • Elektronisch voorschrijven via Recip-e
  • Akkoorden voor geneesmiddelen (hoofdstuk IV)
  1000
  per jaarexcl. btw
  Tijdens de proefperiode van 30 dagen kan u vrijblijvend kennismaken met onze oplossingen. 

  MediPortal

  Molenbergstraat 94A
  2840 Rumst

  Contactgegevens